جزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

جزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

جزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

عنوان جزوه : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
تعداد صفحه : 20
قالب کتاب : PDF
 
فهرست :
انتگرال
قوانین انتگرال
حل انتگرال با روش تغییر متغیر
حل انتگرال با روش جز به جز
انتگرال کسری
انتگرال معین
معادلات دیفرانسیل
معادله دیفرانسیل کامل
توابع چند متغیری
مشتقات جزئی
روش کرامر
ماتریس افزوده…

جزئیات بیشتر / دانلود

دیدگاهتان را بنویسید