دانلود تحقیق در موردشيمي تجزيه (I)

دانلود تحقیق در موردشيمي تجزيه (I)


نام فایل : شيمي تجزيه (I) فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 119 حجم : 4 مگابایت شيمي تجزيه (I) شيمی تجزيه با تعيين کيفی و کمی مواد سرو کار دارد تجزيه کيفیتعيين هويت يک گونه شميايي مثلا اگر يک آلوده کننده در يک رودخانه ماهيها را از بين می برد تجزيه کيفی را می توان برای تعيين هويت شيميايي اين آلوده کننده بکار برد تجزيه کمیتعيين غلظت يک گونه شيميايي مشخصتعيين غلظت جيوه در يک رودخانه آلودهفصل اول تقسيم بندی روش کار يک تجزيه شيميايي روش کار کلاسيک (تر)روش کار دستگاهیفصل اول تجزيه شيميايي روشهای دستگاهیروشهای ترروشهای الکتروتجزيهروشهای جداسازی روشهای نوری روشهای حجمی کلاسيکتجزيه وزنی کلاسيکفصل اول برخی از روشهای نوری تجزيه با اشعه x تجزيه در ناحيه مرئی- ماورا بنفشتجزيه ناحيه مرئی تجزيه ناحيه IR تجزيه ناحيه امواج راديوييفصل اول تقسيم بندی روشهای الکتروتجزيه ای تجزيه شيمياييجدول2-1. چند دسته مهم كروماتوگرافي فصل اول …. …

دیدگاهتان را بنویسید