دانلود تحقیق در مورد اندام های حسی

دانلود تحقیق در مورد اندام های حسی

دانلود تحقیق در مورد اندام های حسی

اندام های حسی – powerpoint (.pptx) – دوره متوسطه –
قسمتی از متن :
 
بنام خدا
اندام های حسی
دریافت محرک های محیطی و تبدیل آن و پیام عصبی:
نور: چشم مولکول های شیمیایی: زبان و بینی
صوت: گوش گرما- سرما- فشار- لمس- درد: پوست
بینایی:
اندام حسی: چشم
ساختمان: چشم
محرک: نور
ساختمان چشم
 …

جزئیات بیشتر / دانلود
دانلود تحقیق در مورد اندام های حسی

دانلود تحقیق در مورد اندام های حسی

اندام های حسی – powerpoint (.pptx) – دوره متوسطه –
قسمتی از متن :
 
بنام خدا
اندام های حسی
دریافت محرک های محیطی و تبدیل آن و پیام عصبی:
نور: چشم مولکول های شیمیایی: زبان و بینی
صوت: گوش گرما- سرما- فشار- لمس- درد: پوست
بینایی:
اندام حسی: چشم
ساختمان: چشم
محرک: نور
ساختمان چشم
 …

دیدگاهتان را بنویسید