عنوان پاورپوینت:شهید ابراهیم همت تعداد صفحات:26

عنوان پاورپوینت:شهید ابراهیم همت   تعداد صفحات:26

عنوان پاورپوینت:شهید ابراهیم همت تعداد صفحات:26

فهرست مطالب
مقدمه
زندگینامه
دوران کودکي
دوران سربازي
دوران معلمي
فعالیتها
فعاليت هاي پس از پيروزي انقلاب
نقش شهيد در کردستان و مقابله با ضد انقلاب
شهيد همت و دفاع مقدس
نحوه شهادت
آرامگاه
ويژگي هاي برجسته شهيد
خاطرات
خاطره ۱
خاطره ۲
خاطره ۳
خاطره ای از دوران معلمی
گوشه ای از خاطرات کردستان
وصیتنامه ها
اولين وصيت نامه شهيد همت
دومين وصيت نامه شهيد همت
نتیجه گیری
منابع مآخذ…

جزئیات بیشتر / دانلود

دیدگاهتان را بنویسید