نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی علم خواص عجیب مواد 1
آغاز نانوتکنولوژی 4
نانوتکنولوگی در صنایع نیمه هادی 6
نانو فیزیک 9
سیر تکاملی و رشد 9
مشخصه یابی لایه نازک قطعات الکترونیکی 11
ساخت و مشخصه یابی سیستم های چند لایه ای 12
وصعت فناوری نانو الکترونیک 12
اهداف فناوری نانو 13
شاخه های فناوری نانو 18
کاربرد نانو تکنولوژی در پزشکی 25
منابع 33
از نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و فناوري اطلاع رساني به عنوان سه قلمرو علمي نام مي برند كه انقلاب سوم صنعتي را شكل مي دهد. از همين روست كه كشورهاي در حال توسعه كه اغلب از دو انقلاب قبل جا مانده اند، مي كوشند با سرمايه گذاري در اين سه قلمرو، عقب ماندگي خود را جبران كنند. همان گونه كه در اين گزارش مي خوانيد، نانوتكنولوژي كاربردهاي گسترده اي در تمام حيطه هاي زندگي دارد و از اين رو توسعه آن مي تواند به بهبود و تسهيل زندگي كمك فراوان كند.
اتم سنگ بناي بنيادي ماده است و در نتيجه اتم ها بسيار كوچك هستند. توصيف و تصور جهان در سطح اتم و ملكول دشوار است. اين حيطه از علم به قدري عجيب است كه بخشي خاص از فيزيك به آن اختصاص يافته شده كه مكانيك كوانتم نام دارد. هدف اين …

دیدگاهتان را بنویسید