هیدرولوژی

هیدرولوژی


        درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به هیدرولوژی می باشد.این مقاله به صورت word و دارای 22صفحه می باشد.  فهرست مطالب 1. هیدرولوژی چیست ؟ 2. سیکل (چرخه) هیدرولوژی 3. اهمیت آب در ایران 4. مسائل شناخت آبهای سطحی 5. اهداف استفاده از روشهای تاریخی (حلقه های درخت) در پیش بینی خشکسالی 5-1. داده ها و روش کار بررسی خشکسالی تاریخی با استفاده از شاخص پالمر 5-2. نتایج حاصله از بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شبکه شاخص شدن خشکسالی پالمر  5-3. نکات ضعف شاخصاهای خشکسالی 5-3-1. واحد زمان 5-3-2.تعیین و تعریف دوره کمبود آب 5-3-3.دوره ذخیره منابع آب 5-3-4.توجه به اتلاف منابع آب با گذشت زمان 5-3-5.داده های مورد استفاده 5-3-6.گوناگونی و تنوع اطلاعات 5-4. بررسی خشکسالی های تاریخی با استفاده از شاخصل پالمر 6. سیل و سیلاب 6-1. پیش بینی سیل 6-2.  محاسبه حداکثر سیل محتمل 6-3. اهمیت پیش بینی وقوع سیل 6-4. سيل و امواج مد 6-5.  تفاوت سيل با طغيان 6-6. مهم‎ترين خسارات سيل 6-7. ا …

دیدگاهتان را بنویسید